lundi 9 décembre 2013

Nhạc Chủ Đề "Nhạc và Thơ" - Nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương thực hiện

Nhạc Chủ Đề "Nhạc và Thơ"
Nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương thực hiện
 
                                          Nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương và MC Như Hảo (ảnh chụp trước 1975)

Bây Giờ Trời Sắp Vào Thu - Bộ ảnh của Nguyễn Sơn

Bây Giờ Trời Sắp Vào Thu - Bộ ảnh của Nguyễn Sơn
Đến Thu này em vẫn chờ anh 

Nhìn Những Mùa Thu Đi Qua - Bộ hình của Nguyễn Sơn

Nhìn Những Mùa Thu Đi Qua
Bộ hình của Nguyễn Sơn