mardi 28 janvier 2014

Sapa VN Mùa Đông

http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2013/12/tuyet_zing_3.jpg~original 

Đón Xuân Nầy, Nhớ Xuân Xưa

 

Triển lãm Mosaiculture 2013 tại vườn bách thảo Montreal

 

TUYỆT PHẨM ĐIÊU KHẮC từ ''CHUỐI''.

15 tuyệt phẩm điêu khắc từ... chuối 5 

B E A U T Y - dir. Rino Stefano Tagliafierro

   
B E A U T Y - dir. Rino Stefano Tagliafierro 

Kín kín hở hở

 

BODY ART